Almanların ve Osmanlı’nın 1. Dünya Savaşı’nda denizdeki önemli güçlerinden biri: Yavuz.

Yavuz, tür olarak bir muharebe kruvazörüdür. 1. Dünya Savaşı’nda hem Osmanlı hem Alman taraflarına büyük hizmetler vermiştir. Savaş süreci boyunca birçok kez vurulmuş birçok kez de onarımı yapılmıştır. Cumhuriyet kurulduktan sonra bir süre atıl duruma düşen Yavuz, 1929 yılına gelindiğinde uzman kişiler tarafından profesyonel bir şekilde tamir edilmiş ve donatılmıştır. Bu tamiratın karşısında Yunan yönetimi feci bir şekilde korkmuş, Türklerin bu gemi sayesinde Ege’deki adalara taarruz edeceğini düşünmüşlerdir. Geminin tamir edildiği esnalarda Venizelos Avrupa seyahatindedir ve geminin tamir edildiğini öğrenince Avrupa seyahatini acil bir şekilde bırakarak Atina’ya dönmüştür.

Gemimizin tamir edilmesi, Yunan birliklerinde de büyük paniğe ve endişeye neden olmuştur. Bu endişenin derecesini, geminin tamir edildiği gün Yunan bahriye nazırının açıklama yapmak zorunda kalmasından ve halkın endişe etmemesi yönündeki telkin edici açıklamalarından rahatça görebilme imkanını bulmaktayız.

Bahsi geçen olayın gelişim ve başlangıç süreci bizim için olağan, sıradan bir durumdur ancak Yunan kamuoyu bizim kadar sakin ve rahat değildir. Endişelidir, korkmaktadır. Bu endişe ve korkunun sonuçları Türk basınında da açıkça görülmektedir. Yunan tarafındaki korku, panik ve endişe, Akşam gazetesinin 10 Eylül 1929 tarihinde ki gazete yayınına dahi alay konusu olmuştur!

Yavuz gemisinin tamiratı için gerekli malzemenin pazarlıkla satın alınmasına dair vesika [1]

İsmet Paşa’nın, Yavuz zırhlısının denize indirileceği günün tespitine dair, Müdafaa-yı Milliye Vekaleti’ne yazısı (vesika) [2]

İkdam gazetesi, 9 Eylül 1929 [3]

İkdam gazetesi, 9 Eylül 1929 [4]

Cumhuriyet gazetesi, 9 Eylül 1929 [5]

Son Saat gazetesi, 9 Eylül 1929 [6]

Akşam gazetesi, 10 Eylül 1929 [7]

Akşam gazetesi, 10 Eylül 1929 [8]

Akşam gazetesi, 10 Eylül 1929 [9]

Milliyet gazetesi, 10 Eylül 1929 [10]

Kaynaklar:

[1] BCA,  30-18-1-2 / 3 – 27 – 1

[2] BCA, 30-1-0-0 / 1 – 5 – 19

[3] İkdam gazetesi, 9 Eylül 1929

[4] İkdam gazetesi, 9 Eylül 1929

[5] Cumhuriyet gazetesi, 9 Eylül 1929

[6] Son Saat gazetesi, 9 Eylül 1929

[7] Akşam gazetesi, 10 Eylül 1929

[8] Akşam gazetesi, 10 Eylül 1929

[9] Akşam gazetesi, 10 Eylül 1929

[10] Milliyet gazetesi, 10 Eylül 1929