Birçoğumuz bildiği gibi yıllardır Kemalist cumhuriyetin din ve Kürt düşmanı olduğu tartışması mevcut. Kimileri böyle olduğu radikal bir tutum ile savunurken, kimileri de bu tür iftiraların birer kirli propaganda olduğunu savunur.

Birçoğumuz bildiği gibi yıllardır Kemalist cumhuriyetin din ve Kürt düşmanı olduğu tartışması mevcut. Kimileri böyle olduğu radikal bir tutum ile savunurken, kimileri de bu tür iftiraların birer kirli propaganda olduğunu savunur. Ancak bunlar gerçekten birer propaganda ise, bu propagandaların arkasında kimler var?

Alman asıllı Ortadoğu uzmanı Kurt Ziemke, 1930 yılında yazdığı “Die Neue Türkei”, yani “Yeni Türkiye” isimli kitabında Türkiye hakkındaki incelemelerini ve görüşlerini yazarken, bir de Kemalist cumhuriyetin bazı diğer ülkelerle olan ilişkilerinden bahsetmektedir.

Bu kitapta ilgi çekici olan ve “Kemalist cumhuriyet din ve Kürt düşmanıydı” propagandasına cevap niteliği taşıyan bir yer mevcut.

 

 

Kurt Ziemke şöyle yazıyor;

“İngilizleri Musul’daki hedeflerine ulaşmak için bir yandan Türkiye’deki ayrılıkçı hareketlere destek veriyorlar, diğer yandan da Kemalist akımın yayılmasını önleyecek önemlere başvurmuşlardır…

Ne var ki, ortada bir ikilem vardır.”

 

Ziemke şöyle devam ediyor;

“Kürtler ortak tarihleri ve aynı dine bağlı oldukları için Türklere kin duymamaktadırlar. Öte yandan Kemalist hareket, savunduğu laik dünya görüşünden ötürü, yurttaşlarına aynı ulusa mensup oldukları düşüncesini aşılarken dini kullanmamaktadır. Dolayısıyla Kürtler, Kemalist Cumhuriyetin yarattığı Türk ulusu ile bütünleşmek gibi bir tehditle karşı karşıyadırlar.”

 

“Kemalist cumhuriyet din ve Kürt düşmanıdır” propagandasına açıklık getirebilmek için şu paragrafı da incelemekte fayda var;

“Kemalist ulus düşüncesine karşı din etkeni kullanılacak olursa Kürtlerde ulus bilinci uyandırılmamakta, din etkeni işlemediği takdirde ise Kemalist akıma çanak tutulmaktadır.
O halde yapılması gereken;

Kemalist Cumhuriyetin hem din düsmanı, hem de Kürt düşmanı olduğu temasını gündeme getirip işlemektir.”

 

 

Gördüğünüz gibi, Kemalist cumhuriyeti itibarsızlaştırmak ve lekelemek için türlü türlü iftiralar ve propagandalar üreten emperyalizm, zamanında da boş durmayarak Kemalist hükümete ve Türk ulusunun birliğine karşı çirkin propagandalar üretmiştir!

Onların asıl amacı, Musul çıkarları için Kürtleri dincilik ve Kürtçülük üzerinde Türk hükümetine karşı kışkırtarak kullanmaktı!

 

.

 

Kaynaklar;

• Kurt Ziemke, Die Neue Türkei, 1930

• Ahmet Taner Kışlalı, Cumhuriyet Gazetesi, 9 Aralık 1998, “Almanya’nın Çirkin Yüzü”

 

Ek kaynaklar;

• Cengiz Özakıncı, https://youtu.be/4M1FLiUoV9E
• Cengiz Özakıncı, Türkiye’nin Siyasi İhtiharı Yeni-Osmanlı Tuzağı, 33. baskı, s. 379
• Sinan Meydan, El-Cevap, 11. baskı, İstanbul, 2019, s. 43
• Yılmaz Özdil, M. Kemal, 1. baskı, İstanbul, Ekim 2018, s. 454