*****

Bazı kelimelerin günümüzdeki karşılıkları konularak daha kolay anlaşılması sağlanmıştır.

*****

Kaynaklar

Kaynak
*TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 1, c.2, s. 152-153
*ATABE, c.8, s. 394-395
*Mustafa Kemal Atatürk’ün Meclis Konuşmaları, İnkılap Yayınevi