A. Devletin Yaptığı Hatlar:

1. Ankara-Sivas Hattı

2. Samsun-Sivas Kalın Hattı

3. Kütahya-Balıkesir Hattı

4. Ulukışla-Kayseri Hattı

5. Fevzipaşa-Diyarbakır Hattı

6. Filyos-Irmak Hattı

7. Yolçatı-Elazığ Hattı

8. Afyon-Karakuyu ve Baladız-Burdur Hattı

9. Bozanönü-Isparta Hattı

10. Sivas-Erzurum Hattı

11. Malatya-Çetinkaya Hattı

12. Diyarbakır-Kurtalan Hattı

13. Elazığ-Genç Hattı

14. Köprüağzı-Maraş Hattı

15. Narlı-Antep-Karkamış Hattı

16. Filyos-Zonguldak-Kozlu Hattı

17. Hadımköy-Kurukavak Hattı

18. Selçuk-Çamlık Varyanti

19. Tavşanlı-Tunçbilek Hattı

20. İstasyon-Malatya Hattı

21. Erzurum-Hasankale Hattı

 

B. Şirketlerin Yaptığı Hatlar

1. Ilıca-Palamutluk Hattı

2. Samsun-Çarşamba Hattı

 

C. Yabancılardan Satın Alınan Hatlar (Devleştirilenler)

1. Anadolu ve Mersin-Adana Hattı

2. Mudanya-Bursa Hattı

3. Samsun-Çarşamba Hattı

4. İzmir-Kasaba ve Temdidi Hattı

5. Izmir-Aydın Hattı

6. Şark Demiryolları

7. Ilıca-Palamutluk Hattı

8. Bağdat Demiryolları

 

D. Ruslardan Kalan Hatlar

1. Hasankale – Sarıkamış – Sınır Hattı [1]

1923-1950 arasınsa Türkiye’nin demiryolları

1950 yılında Türkiye’de 3579 kilometresi yeni yapılan, 3840 kilometresi devletleştirilen ve 256 kilometresi de Ruslardan kalan olmak üzere toplam 7675 kilometre demiryolu vardır. [2]

KAYNAKLAR:

[1] İsmail Yıldırım, Cumhuriyet Döneminde Demiryolları, Ankara 2001, s. 75 – 146; Demiryollarımız, TCDD, Demiryol Dergisi Yayınları, Ankara, 1958, s. 96 Aktaran: Sinan Meydan, “R. Tayyip Erdoğan’ın Tarih Tezleri”ne El-Cevap, İstanbul 2017, s. 651. (Bu listedeki hatların 266 kilometresi 1950-1958 arasında yapılmıştır.) 

[2] Yıldırım, age., s. 195 Aktaran: Meydan, age., s. 651