Gün geçmiyor ki yeni bir çarpıtma ve tahrifçilik ile karşı karşıya kalmayalım…

İsmet Paşa’nın 1933 yılında Yunan gazilerine yapmış olduğu -o dönemin parasıyla- 300 lira yardımı, çarpıtarak ve tahrif ederek yanlış bilgilendirme yoluna gidenler, bu yardımın aslında karşılıklı bir jest olduğunu bilmemekte veya bilmek istememektedirler. 

Ne demek mi istiyorum, şöyle:

Cumhuriyet gazetesi, 6 Mart 1933

İsmet Paşa’nın Yunan gazilerine 300 lira yardım yapmasını dillerine dolamışlar da bırakmıyorlar. Oysa bilmiyorlar ki 1931 yılında Yunanistan başbakanı Venizelos ve eşi, Türk Ocakları’na -o dönemin parasıyla- 5000 lira bağışlamış, Hilal-i Ahmer’in bağış kutusuna da -yine o dönemin parasıyla- 5 lira atmışlardır.

Bu yardımdan yaklaşık 5 ay sonra da Venizelos, Ankara’yı ziyaret etmeye gelmiştir.

Burada size diplomatik ilişkileri veyahut uluslararası jestleri anlatamam ancak diplomasi ile uzaktan yakından alakası olmayan biri dahi bu 300 liralık yardımın 1931 yılında yapılan yardıma karşılık olarak yapıldığını bilir. Bunu anlamak ve sentezini yapmak hiç de zor değildir, eğer niyetiniz karalamak veya kötülemek değil ise…

Kaynaklar:

[1] Cumhuriyet gazetesi, 6 Mart 1933

[2] BCA, 30-10-0-0 / 254 – 712 – 39

[3] BCA, 30-10-0-0 / 255 – 717 – 2