1927 yılında Yazı Devriminden 1 yıl önce Yahudi Cemaat Sözcüsü Avram Galanti “Arap Harfleri Terakkimize Mani Değildir” adlı propaganda kitabı yayımlanır.

1927 yılında Yazı Devriminden 1 yıl önce Yahudi Cemaat Sözcüsü Avram Galanti “Arap Harfleri Terakkimize Mani Değildir” adlı propaganda kitabı yayımlanır. Galanti’nin Arap harflerini Latin alfabelerinden üstün tutan kitabını 1996’da İslamcı Mehmet Şevket Eygi günümüz Türkçesi ile yayımlar.

Galanti’ye göre devrimin faydaları bunlardır:

1. Lâtin harfleri bir çocuğa kıraati bir ayda, Arap harfleri ise iki yahut üç ayda öğretir.

2.İmlâ müşkilatı olmaksızın aile ve iş mektupları sühûletle (kolaylık) yazdırır.

Mazarratları da şunlardır:

1. Tâlî tahsilin yüksek kısmıyla âlî tahsili söndürür.

2. Millî irfan müesseselerimizde mütefekkir yetiştirmeğe mani olur.

3. Eslâfımızın müellefatını unutturur.4. Mâzîmizle olan her türlü revâbıtı keser.

5. Kendi yetiştireceği Lâtin harfli neslini kitapsız birakır.6. İktisâdiyatımızın bir kısmını mahv eder. Bu cihet muhtâc-ı izâhtır. Hududumuzun bir tarafında sakin komşularımız Arapça ve diğer tarafta sakin komşularımız Acemce konuştuklarından ve kullandıkları yazı Arapça yazı olduğundan bizde Lâtin harfleri kullanıldığı takdirde aramızda ticaret muhaberesi vesâiti sâkıt olur.

7. Arapça yazıyı kullanan memleketlerle Türkiye arasında bir yabancılık husûle getirir. Bu cihet muhtâc-ı izâhtır. Yazı birliği ve lisan mukâreneti (yakınlık) milletler arasında bir teveccüh uyanıdırır. Bu teveccüh biziçn için kıymetlidir. Bizde, esbâb-ı siyâsiyeden dolayı teveccühe muhtâçtır. Çünkü siyasî düşmanlarımız çoktur, çünkü memleketimiz gayet güzel ve zengindir ve ona göz diken çoktur.